baccarat

wizytówki baccarat

wizytówka krój baccarat gruby 16 pkt
tektura introligatorska biała 650 g
skład ręczny
1 kolor